Oudercommissie

Onze school heeft een actieve Oudercommissie (OC), die een groot aantal activiteiten organiseert in samenwerking met het team. Tevens kan de Oudercommissie, namens de ouders, adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) verstrekken aan de MR.

De OC bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: Mevrouw Olga Vahrmeijer (0174-511529)
Penningmeester: Annemieke van den Berg (0174-241031)

Mevrouw Simone Dankier
Mevrouw Tineke Vellekoop
Mevrouw Susan Landman
Mevrouw Angela Schulte
Mevrouw Jeannette Vreugdenhil
Mevrouw Hellen de Winter
Mevrouw Carine Steenks (aanspreekpunt verkeer)
Mevrouw Keyzer

Mevrouw Judith Staallekker en mevrouw Linda Pronk starten het schooljaar 2017-2018 als algemeen lid.

Bank: NL34RABO0340318511
 

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school