Ouderbijdrage

Op onze school worden verschillende activiteiten georganiseerd waarvoor de overheid geen budget ter beschikking stelt. Om die reden vragen we aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een jaarlijkse financiele bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor: sportdag, Sint, Kerst- en Paasviering, creamiddagen, excursies, afscheid groep 8, verkeersactiviteiten, enzovoort.

De hoogte van de ouderbijdrage is € 20,00 per leerling. Voor kinderen tussen de Kerst- en meivakantie op school komen, bedraagt de ouderbijdrage € 10,00.

De ouderbijdrage wordt middels automatische incasso geïnd. Het banknummer van de OC is: 3403.18.511

De bijdrage is ‘vrijwillig’. Dit houdt in dat wanneer betaling door omstandigheden niet mogelijk is, het onderwijs niet geweigerd kan worden. Wel kan de school in dat geval besluiten de betreffende leerling uit te sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten. Vanwege de nieuwe wettelijke bepalingen, wordt ouders gevraagd eenmalig de overeenkomst ouderbijdrage te ondertekenen.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school