Aanmelden

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Op deze site kunt u een eerste indruk krijgen van onze school. Uiteraard bent u van harte welkom om bij ons op school een kijkje te nemen. Maakt u dan een afspraak met de directeur, Ellen Kuyvenhoven.

Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar. U kunt het inschrijfformulier ook hier downloaden. Uw kind staat bij ons ingeschreven, nadat u het formulier bij ons heeft ingeleverd (volledig ingevuld en ondertekend).

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het vier dagdelen kennismaken in de groep. Uitzonderingen zijn kinderen die in de maand december of drie weken voor de zomervakantie vier jaar worden. Gezien de drukte in deze periode, hebben we afgesproken dat er in deze periode niet wordt ‘gewend’. Deze kinderen zijn direct na de kerst– of zomervakantie welkom op onze school.

Wanneer uw kind 4 weken op school zit, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school