Werkwijze

De leerkrachten op onze school zijn niet ‘zomaar’ met uw kind aan het werk. Nee, het onderwijs is doelgericht. Met de leerlingen volgen de leerkrachten een bepaald onderwijsprogramma.

De groepen 1 en 2 werken ontwikkelingsgericht. Betrokkenheid, beleving en betekenisvolle situaties vormen de basis. Kinderen denken, helpen en werken mee bij het thema in de groep en zijn hierdoor meer betrokken. Spelenderwijs wordt er geleerd. In kleine kringen worden er, aansluitend bij het niveau van de leerlingen, taal- en rekenactiviteiten uitgevoerd, passend bij dit thema.  De kinderen krijgen in groep 1 en 2 de beginselen van zelfstandig werken aangeleerd. Dit wordt in de hogere groepen verder uitgebouwd.           
Vanaf groep 3 wordt er meer gewerkt met methoden. In groep 3 nemen lezen, rekenen en schrijven een belangrijke plaats in. In groep 5 komen daar ook vakken als aardrijkskunde en geschiedenis bij.


Afschilmodel

Vanaf groep 3 wordt er in alle groepen gewerkt volgens het ‘afschilmodel’. Het afschilmodel heeft betrekking op de wijze waarop er instructie/uitleg wordt gegeven aan de leerlingen. De leerkracht past de instructie aan de behoefte van iedere leerling aan. Door deze manier van werken krijgen kinderen die de leerstof goed begrijpen korte instructie en kinderen die dit nodig hebben, krijgen extra aandacht.
Kinderen die eerder zelfstandig aan de leerstof kunnen beginnen, zijn eerder klaar en krijgen extra uitdagende leerstof en opdrachten.
Wij hebben hierover afspraken gemaakt welke in het protocol voor ‘kinderen met een canada-generic.com/generic-zoloft-online ontwikkelingsvoorsprong’ staan. De leerkracht vermeldt het meerwerk van de leerling in een groepsplan.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school