PAD

Op Het Kompas werken wij dagelijks aan de sociale vaardigheden. Dit doen wij met de methode Programma Alternatieve Denkstrategieën, kortweg PAD. Het programma is speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en wil de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren.

PAD wordt in alle klassen aangeboden door het geven van lessen. In iedere groep en op het plein is een PAD-plek, een nadenkplek. Daarnaast heeft iedere leerling vanaf groep 3, emotiekaartjes. Middels deze emotiekaartjes krijgen kinderen meer inzicht in hun gevoel en dat van medeleerlingen. Iedere week staat er in iedere groep een kind centraal als ‘De kanjer van de week’. De kanjer staat in het zonnetje en ontvangt extra complimenten.

PAD kent vier hoofdthema’s:

Zelfbeeld: De leerlingen versterken hun gevoel van eigenwaarde. Hun zelfvertrouwen neemt toe en ze ontwikkelen vaardigheden als het geven en ontvangen van complimenten.

Zelfcontrole: Het doel is dat kinderen leren dat er een moment is waarop je tegen jezelf STOP moet zeggen om (verdere) problemen te voorkomen. Zij leren zich te bezinnen voordat ze handelen, ook wanneer ze van streek zijn of geconfronteerd worden met een moeilijke situatie.

Emoties: De leerlingen herkennen (lichamelijke) gewaarwordingen van gevoelens en leren met welke woorden zij die gevoelens kunnen benoemen. Het inschatten van hoe een ander de situatie beleeft komt ook uitgebreid aan de orde.

Probleem oplossen: De leerlingen kennen de stappen die nodig zijn bij het oplossen van problemen en kunnen deze toepassen.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school