Klimopklas

Een aantal kinderen heeft een speciale onderwijsbehoefte. De extra uitdagende leerstof in de groep is voor hen niet voldoende. Zij komen, vanaf groep 5, in aanmerking voor de Klimopklas. Deelname aan de Klimopklas gaat in nauw overleg met leerkracht en het Zorgteam van de school. In de Klimopklas krijgen deze kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen in speciale vaardigheden zoals rekenen, probleemoplossend denken en creativiteit. Projecten die gedaan worden in de Klimopklas zijn bijvoorbeeld; Spaans, algebra, ruimtevaart, studievaardigheden en computervaardigheden.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school