Engels

Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Een goede beheersing van het Engels is dan ook steeds belangrijker voor studie en beroep. Daarom heeft Het Kompas gekozen voor Engelse les van groep 1 tot en met groep 8.

Sinds 12 juni 2013 zijn wij een gecertificeerde EarlyBird school en daar zijn wij trots op! EarlyBird staat voor ‘meer, beter en vroeger Engels’. Voorwaarden om aan EarlyBird deel te nemen zijn:
- Goede kwaliteit van de lessen
- Materiaalkeuze
- Hoeveelheid onderwijstijd (groep 1 t/m 6: 1 uur, groep 7 en 8: 2 uur)
- Nascholing van de leerkrachten (het team heeft een driejarig traject afgerond bij EarlyBird)

In groep 1 en 2 bieden de leerkrachten activiteiten in het Engels aan, zoals liedjes en spelletjes. De kinderen leren spelenderwijs de taal. Vaak vormen thema’s zoals kleuren en vormen, feesten en  seizoenen het uitgangspunt voor deze activiteiten. Door aan te sluiten bij de thema’s in de klas en de belevingswereld van de kinderen verloopt het leerproces op een natuurlijke wijze.

In de groepen 3, 4 en 5 draait het Engels om het mondelinge taalgebruik: de woordenschat en de uitspraak.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt het Engels meer een echt schoolvak, met steeds meer aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid. Waar dat kan, worden activiteiten en (delen van) vakken in het Engels gedaan. U kunt hierbij denken aan gym en de creatieve vakken.
De kinderen van groep 7 en 8 werken daarbij ook aan Engelse projecten en aan eTwinning: met scholen in het buitenland wisselen zij belevenissen uit.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school