Externe contacten

Op school kunnen wij een beroep doen op een aantal externe instanties. Hieronder worden zij kort genoemd. Op school kunt u meer informatie verkrijgen over deze instanties. 

SPOW Federatief Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
Zij ondersteunen bij de leerlingenzorg. Zij geven adviezen en ondersteuning aan de leerkrachten, waar onze leerlingen van profiteren. Daarnaast bieden zij deskundigheidsbevordering van de intern begeleiders en groepsleerkrachten.

GGD Zuid-Holland West, Jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen het groeiproces van ieder schoolgaand kind. Tijdens de basisschoolleeftijd houdt dat in dat:
- In groep1/2 de logopediste de kinderen onderzoekt. 
- In groep 2 alle kleuters onderzocht worden door de jeugdarts. 
- In groep 7 een jeugdverpleegkundige van de GGD klassikaal een vragenlijst afneemt en bij alle leerlingen   
  wordt gekeken naar lengte en gewicht.
Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u nadere informatie. Heeft u zelf vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
GGD Zuid-Holland West Tel: 079-343 08 88 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Internet: www.jgzzhw.nl

Kwadraad Het Opvoedbureau
Wanneer u als ouder graag met een deskundige over de opvoeding wil praten, dan kunt u terecht bij Opvoedbureau Westland. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Dijkweg 47 2671 GA Naaldwijk Tel: 0900-1202150 Internet: www.kwadraad.nl

OA Onderwijs Advies
Wanneer een gespecialiseerd onderzoek bij een leerling gewenst is, kunnen we gebruik van maken van de diensten van de onderwijsbegeleidingsdienst, Onderwijs Advies. Tevens ondersteunt OA ons bij de diverse vernieuwingsprocessen in het onderwijs. Voor dit schooljaar zal de OA ons verder trainen en begeleiden in het Coöperatief Leren

Inspectie
De inspectie is een instantie vanuit het Rijk, die meedenkt en meewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te stimuleren.
Inspectie van het onderwijs E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Internet: www.onderwijsinspectie.nl


Naast bovengenoemde externe instanties, hebben wij ook expertise van buitenaf werkzaam binnen de school. U kunt hierbij onder andere denken aan: logopedie, fysiotherapie en dyslexie behandelingen.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school