Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland (PCPOW). Deze stichting omvat 15 protestants-christelijke basisscholen in het Westland en Midden-Delfland. Het bestuur van onze stichting is in handen van het college van bestuur dat daarbij wordt ondersteund door stafmedewerkers. Aan het college van bestuur zijn de bestuurlijke bevoegdheden opgedragen.
Belangrijke beleidsdocumenten worden besproken in het directeurenberaad.

U kunt hier de jaargids van het PCPOW downloaden.

College van bestuur: H. Koene

Bestuursbureau:
T. van Velzen, stafmedewerker onderwijs
B. de Haan, stafmedewerker personeel
A. Groenewegen, directiesecretaresse

Het postadres van het Bestuursbureau is:
Postbus 265, 2670 AH te Naaldwijk

Bezoekadres:
Zuidweg 87, 2671 MP te Naaldwijk
(2e etage Hooghe Landhuys)

Telefoon: 0174-52 69 50
Fax: 0174-52 69 59
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school